Popin’ Cookin’ Naru Naru Candy Tree Review

Popin' Cookin' Naru Naru Candy Tree

Popin' Cookin' Naru Naru Candy Tree

(review by ameblo.jp/seiran-ryuki, translated by popin-cookin.com)
 

content of Popin' Cookin' Naru Naru Candy

content of Popin' Cookin' Naru Naru Candy

assemble the tree sticks

assemble the tree sticks

pour the powders to the containers

pour the powders to the containers

add water to green powder and immerse the tree

add water to green powder and immerse the tree

rotating the tree on the pink powder

rotating the tree on the pink powder

Popin' Cookin' Naru Naru candy tree completed

Popin' Cookin' Naru Naru candy tree completed